BIGA GROUP Ltd. HRVATSKA

Vinež 620 52220 Labin, Hrvatska
tel.: +385 52 880 882
fax: +385 52 880 883

Intervencije (24h): biga@biga.hr

Our presence

World map

Specijalna reparaturna zavarivanja i navarivanja

 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding

Reparaturno zavarivanje je kompleksna tehnološka disciplina koja zahtijeva određena specifična znanja i vještine. Pored poznavanja funkcije dijelova koji se repariraju potrebna su odgovarajuća metalurška znanja o materijalima kojima se to obavlja.

Vlastita najsuvremenija tehnologija zavarivanja, više od 1000 reparatura godišnje, najsuvremenija oprema, 86 atestirana postupka zavarivanja, jamstvo na kvalitetu izvršenih radova. Postupci zavarivanja:
- REL, TIG, MIG-MAG, AUTOGENO ZAVARIVANJE, EPP, METALIZACIJA
Materijali:
- Nelegirani čelici, nisko legirani čelici, visoko legirani nehrđajući čelici, aluminij i legure aluminija, bakar i legure bakra, titan i legure titana, sivi lijev i čelični lijevovi.
Posjedujemo certifikat za zavarivanje EN ISO 3834-2.

 

Ovlašteni servisni partneri

partners partners partners


Primjer postupka sanacije

Rudarstvo / kamenolomi

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 411

Čeličane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 81

Termoelektrane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 615

Nuklearne elektrane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 8

Hidroelektrane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 46

Vjetroelektrane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 3

Reciklažne elektrane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 0

Cementare

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 218

Petrokemija

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 318

Kemijska industrija

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 351

Šećerane

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 41

Drvna industrija

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 51

Prehrambena industrija

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 18

Transport

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 338

Željeznice

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 31

Ostalo

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 867