BIGA GROUP Ltd. HRVATSKA

Vinež 620 52220 Labin, Hrvatska
tel.: +385 52 880 882
fax: +385 52 880 883

Intervencije (24h): biga@biga.hr

Our presence

World map

Tehnologije zavarivanja i stručni nadzor

  • welding
  • welding
  • welding
  • welding

Zavarivanje je kompleksan potupak. Konstatacija je da bi bez napredne tehnologije zavarivanja moderni projekti u industriji, brodogradnji, i off shore-u bili nemogući.

Biga grupa nudi slijedeće:
- Izrada planova zavarivanja
- Izrada planova kontrole zavarivanja
- Izrada tehnoloških postupaka
- Periodično ispitivanje objekata u eksploataciji
- Nadzor kod izrade i montaže zavarenih konstrukcija
- Atestacija postupaka zavarivanja
- Izrada projektne dokumentacije i ispitivanje posuda pod tlakom
Ključ tehnologije zavarivanja je u detaljima.
Obavljamo stručni nadzor u brodskom, industrijskom i off shore programu.
Tim specijaliziranih i stručno osposobljenih inženjera, kontinuirana edukacija, veliko višegodišnje iskustvo samo su neke od kvaliteta koje nas obilježvaju.

 

Ovlašteni servisni partneri

partners partners partners


Nelegirani čelici

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 68

Nisko legirani čelici

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 311

Visoko legirani nehrđajući čelici

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 285

Aluminij i legure aluminija

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 163

Bakar i legure bakra

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 18

Titan i legure titana

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 4

Sivi ljev

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 297

Čelični ljevovi

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 58