BIGA GROUP Ltd. HRVATSKA

Vinež 620 52220 Labin, Hrvatska
tel.: +385 52 880 882
fax: +385 52 880 883

Intervencije (24h): biga@biga.hr

Our presence

World map

Podvodni popravci oštećenja i propuštanja

  • welding
  • welding
  • welding
  • welding
  • welding
  • welding
  • welding
  • welding

- Podvodne sanacije
- Podvodni radovi
- Podvodni popravci propuštanja čeličnih, drvenih, betonskih, plastičnih i ostalih materijala sa 6-komponentnim epoksidnim smolama.

- Popravci propuštanja vode
- Popravci manjih oštećenja na vanjskoj oplati brodova
- Ronilačke intervencije kod havarija i udesa na moru
- Pronalaženje i vađenje potonulih predmeta

Sustavno ulaganje u razvoj i nove tehnologije osiguravaju naše nove poslovne mogućnosti, stoga nudimo našim klijentima efikasna i inovativna rješenja, po uzoru najboljih svjetskih ronilačkih tvrtki.

   

Intervencije propuštanja i prodora vode

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 81

Veća oštećenja u podvodnom dijelu

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 9

Ostalo

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 29