BIGA GROUP Ltd. HRVATSKA

Vinež 620 52220 Labin, Hrvatska
tel.: +385 52 880 882
fax: +385 52 880 883

Intervencije (24h): biga@biga.hr

Our presence

World map

Servis i izrada cjevovoda i trupa

 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding
 • welding

- Popravci trupa i oplate
- Izmjena rebara trupa
- Popravak i izmjena elemenata nadgrađa
- Izrada novih cjevovoda
- Reparatura cjevovoda
- Održavanje cjevovoda i ventila
- Održavanje i popravci cjevovoda, naftovoda i plinovoda
- Servis plinskih boca i spremnika

 

Izrada i montaža

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 211

Servis i popravak

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 618

Ostalo

Radni nalozi, foto / video dokumentacija,
nacrti / skice, glavna / pomoćna dokumentacija.

Broj evidentiranih radova: 565